Какво е дебитомер МАФ / MAF

дебитомер - маф сензор

Какво е дебитомер?

Дебитомерът е ключов компонент от всмукателния тракт на автомобила и е разположен както при дизеловите, така и при бензиновите мотори между кутията на въздушния филтър и дроселовата клапа. С помощта на дебитомер компютърът за управление на двигателя установява масата на засмукания от двигателя въздух. На база на получените стойности се регулира впръскването на гориво, което трябва да бъде подадено заедно със засмукания въздух за оптимално изгаряне.

Дебитомерът трябва да бъде позициониран централно във всмукателната тръба. Свързан е с компютъра на автомобила. За да не влиза въздух отвън, всичко трябва да е добре уплътнено. Наред с масата на въздуха, дебитомерът отчита също температурата и налягането на всмукания въздух. От установените стойности компютърът отчита необходимото количество гориво за впръскване, както и кога то да бъде възпламенено.

В дизеловите двигатели дебитомер също контролира рециркулацията на отработените газове. Важен компонент е при подаването на въздух и спомага за намаляване на отработените газове. Дефектен или замърсен дебитомер може да предаде неправилни входни сигнали към блока за управление на двигателя, който след това неправилно задейства други компоненти. Особено в турбодизеловите двигатели, натоварването на дебитомера често е толкова голямо, че въздушният поток и скоростта на въздуха са много високи.

Конвенционалните дебитомери са от т.нар. тип с нажежаема жичка. В самия сензор има двa платинени резистора. Покрай единия минава въздухът, а другият е покрит. Посредством електричество биват загрявани и двата резистора, но в различна степен. Откритият бива охлаждан от преминаващия въздух, а другият бива загрят повече. На база разликите в стойностите компютърът на двигателя определя масата на засмукания въздух. За да бъде избегнато замърсяване на сензора, той бива загрят за кратко след изключване на двигателя. Така от жичката изчезват евентуални замърсявания.

Дебитомер от тип с нагреваем резистивен слой може да бъде разглеждан като еволюция на дебитомера с нажежаема жичка. Резисторите са интегрирани като тънък филм върху керамичен слой. Посредством електричество се поддържа определена температура на сензора. И тъй като преминаващият въздух охлажда сензора, посредством ток той се загрява отново, за да бъде поддържана предварително определената температура. На база на необходимия за това загряване ток, сензорът установява масата на засмукания въздух. При тази технология загряването му след угасване на мотора вече не е необходимо.

дебитомер - маф сензор

За проверка на дебитомера е необходимо четеното на записани грешки посредством диагностични уреди.

Диагностични кодове за грешки тук могат да бъдат:

  • P0100 Неизправност във веригата на входящия въздух или въздушния разходомер
  • P0101 Проблем с измервателния обхват или мощността на въздушния поток или дебитомера
  • P0102 Въздушния дебит е твърде малък
  • P0103 Въздушния дебит е твърде голям
  • P0104 Прекъсване във веригата на дебитомера

Неправилните входни сигнали от дефектен дебитомер могат да причинят неправилно задействане на други компоненти от блока за управление на двигателя. Възникналите съобщения за грешки може да са резултат от дефектен дебитомер:

  • P0171 Система за контрол на сместа (bank1) е твърде слаба
  • P0172 Системата за контрол на сместа (bank1) е твърде богата
  • P0175 Система за контрол на сместа (bank2) е твърде богата
  • P0401 EGR система – недостатъчен дебит
  • P0402 EGR система – прекомерен дебит

Има обаче и случаи, когато в паметта не са записани такива. Прост начин за проверка, с които всеки може да се справи, е просто откачването на буксата на дебитомера. Този тест обаче става за двигатели, които при изваден конектор не минават в авариен режим.

Устройство на автомобила