Какво е дроселова клапа

дроселова клапа

Какво е дроселова клапа?

Дроселова клапа е един от най-важните елементи от всмукателната система на двигателя с вътрешно горене. Проектирана е да контролира количеството въздух, което навлиза в двигателя, за да образува въздушно – горивна смес. Тази клапа представлява най-общо казано въздушен клапан, който се състои от метално, цилиндрично тяло, в което има кръгла метална дроселна пластина с диаметър малко по-малък от вътрешния диаметър на корпуса. Тази кръгла пластина, която се нарича още „пеперуда” и е основен елемент на дроселовата клапа.

„Пеперудата” се върти по ос, перпендикулярна на движението на въздуха. Когато е в положение перпендикулярно на движението на въздуха, тя спира навлизането му в двигателя и обратно – когато е в положение, успоредно на потока на въздух, то той свободно преминава през дроселовата клапа и навлиза в двигателя. Тъй като основната роля на тази клапа е да контролира постъпването на количеството въздух в горивната камера на двигателя, напълно логично е да бъде монтирана между въздушния филтър и всмукателния колектор.

дроселова клапа

Видът на клапата определя нейния дизайн, режим на работа и начин на управление. И тъй като управлението й може да бъде механично или електронно, видовете дроселова клапа са основно два – механични и електронни.

Механичните дросели се използват основно при по-старите или при ниско бюджетните бензинови автомобили. Особеното при механичните дроселови клапи е, че се управляват с натискането на педала на газта. Когато се натисне този педал, се задвижва механична система от лостове и кабели, които подават сигнал на дроселовата пластина да застане в желаната позиция. В резултат на преместването на позицията на клапата (отворена – затворена) въздухът постъпва (или не) в системата за образуване на въздушно – горивна смес. Колкото повече е отворена клапата, толкова повече въздух постъпва в горивната камера и толкова повече се увеличава скоростта на автомобила. Когато се „отпусне” газта, клапата застава в затворено положение и възпира постъпването въздух, а с намаляването на въздушния поток съответно се намалява и скоростта на автомобила.

При съвременните автомобили механичните клапи са заменени с електронна дроселова клапа, което позволяв да се постигне по-добра стойност на въртящия момент във всички режими на работа на автомобилния мотор. Това гарантира намаляване разхода на гориво, спазване на екологичните изисквания и безопасност на движението. Основната разлика е, че при електронните дросели липсва механична връзка между клапата и педала за газта. Вместо това се използва електронна система за управление на дросела, която позволява да се повлияе върху режима на работа на двигателя дори и ако водачът не натиска педала на газта. Електронната система включва входни датчици, блок за управление на двигателя и задвижващ механизъм.

Дроселова клапа се използва основно при автомобилите с бензинови двигатели, но има още един вид дроселови клапи, които се използват при някой марки и модели дизелови автомобили – т. нар. „клапани за управление на въздушния поток”. В действителност, за разлика от бензиновите, дизеловите автомобили не се нуждаят от дроселови клапи, но през последните години голяма част от производителите започнаха да оборудват автомобилите си с такива клапи, за да се постигнат прецизно регулирани циркулация на отработените газове и филтриране на твърдите частици чрез системата DPF. Освен това така се намаля неприятното разклащане на двигателя при стартиране на автомобила.

Повреда в дроселовите клапи е рядко срещан проблем и при при механичните такива не може да бъде засечен с използването на диагностична техника лесно. Обратното при електронно управляваните клапи се записват грешки. И при двата вида обаче това е свързано най-често със загуба на мощност и увеличен разход на гориво.

Устройство на автомобила