Какво е мап сензор

мап сензор

Какво е мап сензор или сензора за абсолютно налягане?

Датчикът за абсолютно налагане е познат у нас като мап сензор. Той измерва разреждането в смукателния колектор и посредством чувствителен елемент, който преобразува сигнала в електрически, за да го върне към компютъра на автомобила. Мап датчика се използва най-често като евтина алтернатива на датчиците за натоварване на двигателя. Сравнително ниската му себестойност е причина за широкото му разпространение, въпреки че неговите измервания не са така точни, както при различните типове датчици за количеството въздух.

Мап сензора може да се намира както в двигателния отсек, като отделен компонент, така и да е вграден в бордовия контролер, който обаче при дефект трябва да бъде заменен с него.

Има аналогови и цифрови мап сензори, които могат да бъдат проверени с автомобилна диагностика.

мап сензор

Как работи мап сензора или сензора за абсолютно налягане?

Датчикът е свързан към смукателния колектор чрез вакуум маркуч. Вакуумът в смукателния колектор задейства диафрагмата на мап сензора. Преобразувателят на датчика превръща измереното налягане в електрически сигнал, който се подава към компютъра, който пресмята получените стойности по формулата: абсолютното налягане е равно на атмосферното налягане минус налягането в смукателния колектор.

Използвайки метода обороти/плътност, компютъра изчислява състава на горивната смес в зависимост от сигнала на сензора и оборотите на двигателя. Този метод се основава на теорията, че на всеки оборот двигателя засмуква фиксиран обем въздух. Точността на този метод не може да се сравнява с тази на датчика за количество въздух, който след точно измерване на въздушния поток изчислява съотношението на горивната смес въз основа на обема или масата на засмуквания от двигателя въздух. Когато нивото на вакуума в смукателния колектор е високо (например при празен ход), показанието от мап сензора е сравнително ниско и бордовия контролер осигурява по-малко гориво.

Устройство на автомобила