Какво е датчик на Хол

датчик на хол

Датчик на Хол – какво е това?

Датчик на Хол дава първичния сигнал за запалване и впръскване на гориво, използван при двигатели с дистрибуторна капачка.

Датчика на Хол работи заедно с прекъсвача на Хол. Самия модул захранва прекъсвача с напрежение малко по-ниско от номиналното. Веригата се затваря чрез кабел за обратна връзка към маса. Точно срещу прекъсвача на Хол е разположен магнит, чието поле кара прекъсвача да връща към модула за запалване напрежение с ниска стойност.

На оста на дистрибуторната капачка е прикрепен екран с процепи, чийто брой съответства на броя на цилиндрите. Когато екранът преминава между магнита и прекъсвача на Хол, последния се включва и изключва. Когато пред прекъсвача има прорез, към усилвателя се връща напрежение по трети сигнален кабел. Когато пред прекъсвача е плътната част на екрана, връщаното сигнално напрежение се прекъсва, тъй като магнитното поле се отклонява. Броят на връщаните импулси при четиритактов двигател е равен на броя на прорезите.

Същественото в случая е, че връщаният сигнал представлява напрежение или липса на напрежение.

датчик на хол

В повечето от системите датчик на Хол е разположен в разпределителния вал, а само при някои модели на VAG групата е на маховика.

Ключовият фактор, определящ чувствителността на сензорите с ефект на Хол, е високата електронна подвижност. В резултат на това следните материали са особено подходящи за сензори с ефект на Хол:

  • галиев арсенид (GaAs),
  • индий арсенид (InAs),
  • индий фосфид (InP),
  • индиев антимонид (InSb),
  • графен.

Предимствата на сензора на ефекта на Хол е, че може да работи като електронен ключ.

Такъв превключвател струва по-малко от механичния превключвател и е много по-надежден.
Може да работи на по-високи честоти от механичен превключвател.
Той не страда от отскачане на контакт, защото се използва твърдотелен превключвател с хистерезис, а не механичен контакт.
Той не се влияе от замърсители на околната среда, тъй като сензорът е в запечатана опаковка. Поради това може да се използва при тежки условия.

В случай на линеен сензор (за измерване на силата на магнитното поле), сензор за ефект на Хол може:

  • да измерва широк спектър от магнитни полета,
  • да измерва както знак, така и амплитуда,
  • да бъде плосък.

Вижте нашите предложения за автомобилна диагностика, които работят с всички марки автомобили.

Устройство на автомобила