Какво е датчик колянов вал

датчик колянов вал

Какво точно е датчик колянов вал?

Датчик колянов вал е основен датчик, без който работата на системата за впръскване на гориво е невъзможна. Неизправностите му водят до срив в работата на двигателя и по-нататъшното движение на автомобила е невъзможно. Датчик за положението на колянов вал е електромагнитен датчик, по който в системата за впръскване на гориво се извършва синхронизация на работата на горивните дюзи и системата за запалване. Той подава към бордовия компютър сигнал за честотата на въртене и положението на коляновия вал. Този сигнал представлява серия от повтарящи се електрически импулси на напрежение, генерирани от датчик при въртенето на колянов вал. На базата на тези импулси бордовия компютър управлява горивните дюзи и системата за запалване.

датчик колянов вал

Датчик колянов вал работи заедно със зъбно колело, поставено на коляновия вал с 58 зъба през 6 градуса. За генериране на “импулс за синхронизация” на оборотите на зъбното колело, на коляновия вал на колелото отсъстват 2 зъба. При въртене на вала зъбите на колелото изменят магнитното поле на датчика, създавайки съответните импулси на напрежение. По импулса за синхронизация бордовия компютър определя положението и честотата на въртене на коляновия вал и изчислява момента на сработване на горивните дюзи и момента на подаване на искрата. Началото на 20-я зъб (след пропуснатите) на зъбното колело съвпада с горната мъртва точка на първи или четвърти цилиндър.

Съществуват два вида датчици – индуктивни и с датчик на Хол. При индуктивните сензорния елемент на датчика включва магнитна сърцевина и намотка от меден проводник на изолирана бобина. Датчиците на Хол използват ефекта на Хол на въздействието на магнитно поле върху полупроводников датчик.

Проблемите при неизправност на датчика на коляновия вал се отбелязват със светване на лампата на таблото check engine, като причината може да се види с диагностична автомобилна техника.

Могат да се усетят следноте симптоми: гаснене на двигателя, неустойчиви обороти на празен ход, местене на оборотите нагори и надолу, невъзможност автомобила да запали, загуба на мощност или детонации и придърпване при ускорение.

Устройство на автомобила