Какво е автомобилна диагностика

Лаунч црп129х

Какво е автомобилна диагностика?

Автомобилната диагностика (OBD) е автомобилен термин, отнасящ се до способността за самодиагностика и докладване на превозното средство.

OBD системите дават достъп на собственика на превозното средство или техник по ремонта до състоянието на различните подсистеми на превозното средство. Количеството диагностична информация, достъпна чрез OBD, варира значително от представянето й в началото на 80-те години на версиите на бордовите компютри. Ранните версии на OBD просто ще светнат индикатор за неизправност на километража, ако бъде открит проблем, но няма да предоставят информация за естеството или същината на проблема.

Съвременните версии на OBD използват стандартизиран порт за цифрова комуникация, за да предоставят данни в реално време в допълнение към стандартизирана серия от диагностични кодове за неизправности или DTC, които позволяват на човек бързо да идентифицира и отстрани неизправности в превозното средство.


автомобилна диагностика от леоскан

Началото е дадено през 1969 година от Фолксваген при представянето им на двигателя с впръскване на горивото – Тип 3.

През 1980 година е представен и първият стандартизиран протокол за комуникация – ALDL (Assembly Line Diagnostic Link).

А през 1988 се появява и най-познатият OBD-I протокол в Америка.

OBD-II се появява през 1996 и става задължителен за автомобилите продавани в САЩ.

2001 вижда и стандартът EOBD за бензинови автомобили в Европа, а през 2004 и за дизелови.

С това е зададен комуникационния стандарт за автомобилна диагностика в целия свят.

С въвеждането на OBD-II протокола се въвежда и стандарта за диагностичния 16-пинов порт/букса за диагностика в автомобилите, който се премества в купето на разстояние около 60-80 сантиметра от волана за по-голямо удобство на водача.

Всичките предлагани от нас уреди за автомобилна диагностика работят с бензинови автомобили след 2001 година и дизелови автомобили след 2004.

За някои марки и модели дори от по-рано!

Устройство на автомобила