Какво е дизелов филтър за твърди частици ДПФ / DPF

ДПФ

Какво точно е DPF / ДПФ?

Филтърът за твърди частици ДПФ (на английски: Diesel particulate filter, съкратено DPF) е система за дизелови двигатели, която служи за отделяне на дизеловите сажди от изгорелите газове на автомобила.

Образуването на твърди частици в дизеловите двигатели се определя от отделни процеси при изгаряне на дизеловото гориво, такива като: подаване на въздух, впръскване, разпространение в зоната на горене. Качеството на изгаряне зависи от образуваната смес от въздух и гориво. В определените зони в камерата на изгаряне може да се наблюдават преобогатени смеси вследствие недостатъка на кислород. В този случай изгарянето ще бъде непълно и ще доведе до образуване на сажди.

ДПФ

Тъй като с времето филтърът ДПФ се запълва с тези сажди, често той се покрива с катализаторен слой от благородни метали, който позволява т.нар. регенериране. При пасивното регенериране, в присъствието на катализатора отложените сажди бавно се окисляват до SO2. Този процес протича при температурен обхват от 350-500 ° C и се използва непрекъснато. При движение в града или на малки разстояния, в случая когато не може да загрее ДПФ / DPF филтъра до нужната температура, а датчиците отчитат, че пълнотата на филтъра е над нормата, се стартира процес на активна регенерация. В цилиндърите на двигателя, след подаване на основната порция гориво, се подава още една допълнителна. Клапанът на системата EGR се затваря, при необходимост се изменя алгоритъма на управление на геометрията на турбината. Не напълно изгорялата горивна смес, чрез изпускателния колектор попада в катализатора, които е монтиран пред регенериращият филтър за твърди частици, и там се осъществява неговото доизгаряне. При тази температура изпуснатите газове минаващи през катализатора значително се повишават. Последващото движение на загретите газове по-изпускателниата система, води до повишение на температурата в запълненият филтъра за твърди частици до 500-700 градуса. Саждите започват да изгарят. За това може да се съди по-черния дим, излизаш от тръбата на ауспуха. Моменталният разход на гориво и оборотите на двигателя се повишават.

Колкото по-рано бъде открито задръстване на филтъра за твърди частици, толкова по-добре. Регулярното използване на автомобилна диагностика и своевременната поддръжка, ще ви помогнат да решите проблема на по-ранен стадий.

Устройство на автомобила