Какво е бензинов филтър за твърди частици ГПФ / GPF / OPF

бензинов филтър за твърди частици

Какво точно е ГПФGPF / OPF?

Наричан ГПФ / GPF (на английски: gasoline particulate filter), PPF или OPF, този филтър се използва само за бензинови двигатели. Бензиновите филтри за твърди частици (ГПФ / GPF) са разновидност на дизелови филтри за твърди частици (DPF). Те са налични във всички нови автомобили с дизелов двигател.

Бензиновите филтри за твърди частици (ГПФ / GPF) се използват за отстраняване на частиците от отработените газове при бензиновия двигател с директно впръскване (GDI).

Превозните средства с директно впръскване стават все по-популярни. Регламентите за намаляване на емисиите на CO2 са поставени на преден план в законодателство с изискванията за Евро 6.2.

Обаче двигателят с GDI има по-високи емисии на прахови частици, отколкото бензиновият двигател с “недиректно” впръскване на гориво. ГПФ контролира емисиите на тези частици. Той ги улавя и в крайна сметка прави автомобилите, които караме, по-чисти за околната среда.

бензинов филтър за твърди частици

ГПФ – бензиновия филтър за твърди частици се състои от подобна на пчелна пита структура, направена от синтетичен керамичен материал. Филтърът улавя частици сажди при преминаване на отработените газове.

След това тези сажди се изгарят и филтърът се регенерира, когато температурата на отработените газове е висока. В повечето случаи филтърът работи при постоянно улавяне и регенерира пасивно.

За разлика от него DPF улавя сажди и след това се нуждае от специален режим на двигателя, за да се регенерира.

GPF филтрите са високоефективни, улавяйки над 90% от частиците във въздуха, които иначе биха били освободени в атмосферата.

Докато технологиите GPF и DPF са тясно свързани, има редица разлики в конфигурацията на филтъра, експлоатацията и стратегията за управление. Те се дължат на разликите в условията на работа и в стойностите на позволените емисии на частици. Също и в самите разлики в устройството и работата на бензиновите и дизеловите двигатели.

А как да разберете дали имате проблем с безнзиновия филтър за твърди частици на автомобила?

Използвайте предлаганите от нас диагностични уреди.

Устройство на автомобила