Какво е датчик за температура на входящ въздух IAT

датчик за измерване температура на входящ въздух

Какво е датчик за температура на входящ въдух (англ. IAT – intake air temperature)?

Датчикът за измерване на температурата на входящия въздух се намира в смукателния колектор и представлява дву-проводниково термосъпротивление. Той позволява по-точното измерване на количеството постъпващ в двигателя въздух.

По единия проводник тече напрежение от пет волта, а другия се използва за замасяване. Така компютъра за двигателя получава променлив сигнал в зависимост от постъпващата температура на входящия въздух.

Според разположението на датчик за температура на входящ въздух има разлика в температурния обхват, който се отчита. От конструкцията на автомобила зависи къде ще се намира датчика: в смукателния колектор, във въздушния филтър или в смукателя на дебитомера MAF.

датчик за измерване температура на входящ въздух

Според разположението на този датчик за температура на входящ въздух зависят и температурните граници, в които той отчита. Тези граници са различни при студен и загрял автомобил, като температурата измервана от датчика, разположен в дебитомера и във въздушния филтър, зависи пряко и от самата температура в двигателния отсек. Ако пък е в смукателния колектор, то температурната граница е още по-голяма и може да достига до седемдесет градуса при загрял двигател.

При турбо двигателите пък е необходимо да има два датчика – единият измерва температурата на въздуха в двигателния отсек, а другият – на околния въздух.

А как да разберете дали имате проблем с датчика?

Използвайте предлаганите от нас диагностични уреди.

Устройство на автомобила