Утечка на ток

утечка на ток

Утечка на ток (т.нар. паразитен ток) представлява разреждане на акумулаторната батерия, когато тя е в покой. Тя е невидима, безшумна и незабелижима. Затова най-често научаваме за нея по трудния начин, когато не успеем да стартираме автомобила си, най-често сутринта.

Разбира се, батерията се разрежда постоянно, но в изключително малки количества. Минималните стойности на паразитния ток са между 20 и 60 mА. Ако са повече, спешно трябва да намерите нежелания консуматор на ток.

Причините за утечка на ток могат да бъдат десетки – от замърсени клеми на акумулатора, през закъсани или наранени кабели, до неправилно свързване на допълнителни уреди като GPS, мултимедия, буустметър, дори и аларма. Често тези уреди използват заряда на акумулатора, дори и без да са включени. Така те могат да ви изиграят лоша шега, ако не успеете да ги хванете навреме. Утечката може да бъде хваната при диагностика.

Полезно за автомобила