Какво е ADAS

Какво е ADAS системата в автомобила? Съкращението ADAS (advanced driver assistance systems) в превод означава усъвършенствани системи за подпомагане на водача. Но какви са тези системи и за какво служат?

ADAS са най-общо казано системи и функции в съвременните превозни средства, които помагат на шофьорите при задачи като паркиране, поддържане на лентата, избягване на сблъсък и други. Тези системи разчитат на определени ADAS сензори, за да работят коректно. Те трябва да бъдат правилно калибрирани за и в автомобила. Без тях тези функции не работят, а някои слу§аи и движението на автомобила е невъзможно.
ADAS сензорите могат да бъдат класифицирани в няколко различни типа:

  1. Радарни сензори: Те използват радиовълни за измерване на разстоянието, скоростта и посоката на обектите около превозното средство. Те са полезни за приложения на дълги разстояния като адаптивен круиз контрол и откриване на мъртви точки.
  2. Лидарни сензори: Те използват лазерни лъчи за измерване на разстоянието и създаване на 3D карти на заобикалящата среда на автомобила. Те предоставят данни с висока разделителна способност и могат да откриват маркировка на платното и пешеходци.
  3. Сензори на камерата: Те улавят визуални данни и ги обработват, за да идентифицират пътни знаци, светофари, препятствия и др. Те предлагат разпознаване на цветовете и могат да работят при различни условия на осветление.
  4. Ултразвукови сензори: Те използват звукови вълни за откриване на обекти в непосредствена близост. Използват се основно за помощ при паркиране и откриване на препятствия.
  5. Инфрачервени сензори: Те откриват топлинни сигнали и могат да идентифицират топли обекти като животни или хора в условия на ниска видимост. Те често се използват за нощно виждане и откриване на животни.
    ADAS сензорите работят, като изпращат и получават сигнали и след това обработват данните, за да предоставят информация или обратна връзка на водача или превозното средство.

Някои функции на ADAS използват данни от един тип сензор, докато други използват данни от множество сензори, за да създадат по-точен и цялостен изглед на околната среда. Този процес се нарича синтез на сензори.

Проблем с ADAS системите може да възникне при физическа / механична повреда или при електрически проблем с датчиците.

Механичната повреда най-често може да е свързана с удар по самия сензор. Също така в България някои от сензорите като дистроника са често обект на кражба. След такава повреда от удар или кражба, системата ADAS отказва и се появяват множество съобщения за грешки. Тези системи са част от оборудването за сигурност на автомобила и е възможно да се появят и грешки в други системи на автомобила като АБС и ЕСП системите, защото са директно свързани с работата си.

По същия начин се появяват грешки и от електрически проблеми и/или натрупване на DTC в контролерите.

Тези грешки трябва да бъдат проверени с автодиагностика, която предлагаме в онлайн магазина. След проверка с кодочетец за локализиране на проблема е необходима замяна на сензора и последващата калибрация. Оборудването за ADAS калибрация е специфично и скъпо, но ние можем да ви помогнем с него.

Устройство на автомобила