Какво е датчик за детонации

датчик за детонации

Какво точно е датчик за детонации?

За да разберем какво представлява датчик за детонации, трябва първо да разберем какво са детонациите или “чукането” в двигателя.

Това чукане е породено от непредвидени детонации в цилиндъра на двигателя. Има и предвидени детонации, които са породени от контролираното възпламеняване на гориво-въздушната смес чрез запалителната свещ.

По принцип запалването на свещта създава т. нар. пламъчен фронт или стена, който преминава през останалото пространство в цилиндъра. Движението на фронта на пламъка притиска и нагнетява останалата гориво-въздушна смес. Повишеното налягане обаче означава повишена температура, а в някои случаи става толкова горещо, че създава второ запалване. Това второто запалване създава втори пламъчен фронт и когато двата се сблъскат, се получава това чукане.

То става по-осезаемо при повишаване на оборотите над празен ход при ускорение.

датчик за детонации

Какво представлява обаче сензора / датчик за детонации?

Датчика за детонации е по същество малко устройство за „подслушване“ във или върху двигателя (в някои случаи и под смукателния колектор), което открива тези неравномерни вибрации и звуци, идващи от блока на двигателя.

Сензорът / датчика за детонации улавя вибрациите и звука, идващи от блока на двигателя, превръща ги в електронен сигнал и изпраща този сигнал към блока за управление на двигателя. След това компютърът на автомобила преценява информацията и определя дали времето на запалване трябва да бъде променено или не и как.

Първоначално запалването се осъществява според базовата си стойност. При идентифициране на детонации бордовият контролер забавя предварението на запалване на съответния цилиндър с определени градуси. След изчезване на детонациите предварението се измества напред до достигане на базовата си стойност или до следващото регистриране на детонации, когато бордовия контролер отново предприема забавяне. Този процес тече непрекъснато, осигурявайки оптимално предварение на запалването за всеки цилиндър.

Това също може да доведе до появата на предупредителна светлина на километража или дори да изключи част от двигателя, за да го запази от допълнителни повреди.

Но как работи този датчик?

Голяма част от сензорите за детонация използват пиезоелектрична керамика или елементи. Пиезоелектричната керамика е интелигентен материал, който преобразува механичен ефект (като налягане, движение или вибрация) в електрически сигнал и обратно. Сигналът се превръща в сигнално напрежение, което е пропорционално на нивото на уловения шум. Така работи датчика за детонации.

Какво причинява почукването на двигателя?

Има няколко причини, поради които може да възникне почукване на двигателя. Ето няколко:

Лош тайминг: искрата не се запалва в точното време.

Неправилна смес от въздух и гориво: ако съотношението въздух към гориво е неправилно, това може да създаде проблеми със запалването.

Отлагания вътре в цилиндъра: мръсотия, замърсявания и замърсители могат да влязат в цилиндрите и да създадат всякакви проблеми – например лошо гориво.

Неизправни или неправилни свещи: неправилният тип свещи, запалителните свещи с натрупване на отлагания/нагар или неправилните допуски на свещите, могат да причинят лоша искра или неправилно синхронизирана свещ.

А как да разберете дали имате проблем с датчика за детонации на автомобила?

Използвайте предлаганите от нас диагностични уреди.

Устройство на автомобила