ГАРАНЦИЯ

Всички предлагани продукти в www.lauter-bg.com са фабрично нови (освен, ако не е изрично упоменато друго!).

В гаранционната карта на всяка стока е указан гаранционния срок като същия започва да тече от датата на получаване на продукта. Гаранционните срокове на продуктите са 12 месеца за нови стоки.

При проблем със закупена от нашия магазин стока (производствен дефект), моля следвайте инструкциите в гаранционната карта. Телефоните за връзка са отбелязани на самите гаранционни карти.

Всички дефектирали в гаранционния период дисплеи се заменят с нови работещи, след предоставяне на документ от сервиз за извършен монтаж. Транспортните разходи са за сметка на клиента.

Всички електронни устройства, постъпващи за ремонт, се получават с куриер за сметка на клиента. След отстраняване на повредата, устройствата се връщат отново с куриер за сметка на клиента.

До изтичане на гаранцията, пазете Вашата гаранционна карта, фактура, касова бележка и оригинална опаковка.

Всеки клиент може да върне* стока закупена от Лаутер ЕООД в 14-дневен срок от получаването на стоката, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана и без да е нарушена целостта на опаковката.

*Връщането на продукт закупен от Лаутер ЕООД е за сметка на клиента

При предаване на продукт за ремонт се изпраща:

  • описание на проблема;
  • дисплея/устройството/стоката;

При предоставяне на устройство за ремонт, клиента е длъжен предварително да съхрани всички данни от устройството на личен носител. Лаутер ЕООД не носи отговорност за загубата на информация от предоставените за ремонт устройства.

Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиз. Този интервал се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер.

Ние отговаряме за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите.